Zahraničný workshop Energofutura

Dňa 20.-23.10.2022 sme sa zúčastnili na zahraničnom workshope Energofutura v spolupráci s klastrami zo Slovenska v Hajdúszoboszló/Békéscsaba – Maďarsko.

ENERGOFUTURA – MODERNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V PRIEMYSLE, ENERGETIKE
A EKOLÓGII STREDOEURÓPSKEHO PRIESTORU KRAJÍN V4. Nosnou témou je budovanie systému komunikovania
a konzultovania spojitých problémov v daných odvetviach a to priebežne a sústavne.

Translate »