VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 21. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti.

Súťažné kategórie:

  • Kategória A – Kvalita
  • Kategória B – Spoločenská zodpovednosť

Viac informácií nájdete TU.

Translate »