Predseda združenia

Matej Plesník DiS

Tel: + 421 907 136851  Email: reprik@reprik.sk

Pracovné skúsenosti

r.  2015 – skúsenosti odpadové hospodárstvo, energetika.

r. 2017 – cirkulárna ekonomika.

r. 2018 – zelená infraštruktúra.

r. 2019 – podniky obehového hospodárstva.

Podpredseda združenia

Ing. Marian Bakita

 

Tel : + 421 902 073260  Email: reprik@reprik.sk

Pracovné skúsenosti

r.  2015 – skúsenosti odpadové hospodárstvo, energetika.

r. 2017 – cirkulárna ekonomika.

r. 2018 – regionálny rozvoj LEADER.

Projektový manažér

Ing. Michal Kováč

Tel : + 421 903 841 009 Email: reprik@reprik.sk

Pracovné skúsenosti

r.  2016 – skúsenosti  v tepelno technický priemysel.

r. 2018 – regionálny rozvoj.

r. 2019 – regionálny rozvoj LEADER.

Životopis manažér

general comitee reprik

Zhromaždenie členov Združenia General Assembly

prazdny
prazdny
prazdny
general comitee výkonný výbor reprik

Rada Združenia Executive Committee