Mesiac: október 2022

Piaty informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Zahraničný workshop Energofutura

Od administratorreprik

Dňa 20.-23.10.2022 sme sa zúčastnili na zahraničnom workshope Energofutura v spolupráci s klastrami zo Slovenska v Hajdúszoboszló/Békéscsaba – Maďarsko. ENERGOFUTURA – MODERNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V PRIEMYSLE, ENERGETIKEA EKOLÓGII…

5. Dunajská Konferencia

Od administratorreprik

Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili 5. Dunajskej konferencie, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Jubilejné slávnostné podujatie pri príležitosti 10. výročia EZÚS Rába-Dunaj-Váh, na 5. Dunajskú konferenciu, ktorej cieľ spočíva v prezentovaní regionálneho a cezhraničného hospodárskeho rozvoja, ako aj dostupných zdrojov. V rámci podujatia sme…

Konferencia Back to the Future 2022

Od administratorreprik

Dňa 20-21.10.2022 sme sa zúčastnili konferencie Back to the Future 2, ktorú organizuje PRONEA v Partizánskom. Podujatia sa zúčastnili ľudia z viacerých miest Slovenska a aj zo zahraničia.  Svet vzdelávania a svet podnikania sa veľmi od seba vzďaľujú a ľudia v týchto dvoch cieľových skupinách si nerozumejú. Našim poslaním je tieto svety a ľudí v…

11. výročné fórum stratégie EÚ pre Podunajskú oblasť

Od administratorreprik

Dňa 18.-20.10.2022 sme sa zúčastnili na 11. výročnom fórum EUSDR “Sustainable and Secure Danube Region” („Udržateľný a bezpečný Dunajský región“) , ktoré spoločne organizovalo ukrajinské predsedníctvo EUSDR, bývalé slovenské predsedníctvo EUSDR, Európska komisia a Dunajská stratégia, s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu.  Hlavnými témami boli: Regionálne výzvy a reakcia na program Podunajského regiónu – DRP 1.…

All Digital Summit 2022

Od administratorreprik

V dňoch 28.-30. septembra sme sa zúčastnili na summite s názvom All digital summit 2022 v Prahe.  Podujatie bolo zamerané na účinky digitálnej transformácie v rôznych sektoroch a skupinách spoločnosti, jej vplyv na kultúru, inovácie a vzdelávanie a na to, ako môžu digitálne zručnosti pomôcť ľuďom. Cieľ summitu bol vymieňať si nápady a posilniť vzťahy…

Translate »