Mesiac: február 2024

Zapájame sa do duálneho vzdelávania

Od administratorreprik

Zapojili sme sa do projektu, v rámci ktorého sa od roku 2024 podieľame na systéme duálneho vzdelávania. Spolupracujeme so školami Obchodná akadémia Lučenec a Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Získali sme osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydané Republikovou úniou zamestnávateľov. REPRIK_osvedčenie Čo je duálne vzdelávanie? Duálne vzdelávanie je…

Translate »