Mesiac: december 2022

Deň klastrov v kraji Vysočina

Od administratorreprik

Dňa 7.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike spolu s klastrami IPEEK, NEK, TEEK a EEKTTK.   Organizátorom akcie bola Národní klastrová organizace (NCA). Cieľom konferencie bola všeobecná osveta a propagácia klastrov, ukážka konkrétnych prínosov spoluprác firiem s výskumnými organizáciami, zapojenie klastrov ako nositeľov regionálnych špecializácii do procesu realizácie…

Translate »