Mesiac: apríl 2022

Pôdohospodárstvo Smart City Cluster

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 11.04.2022 uskutočnila porada SPDR Zvolen. Hlavnými témami boli patent na čistenie kalov, odvodňovanie kalov, biorafinéria, financovanie – potrebných je cca 7 mld. €, čo je 1/3 vybraných peňazí v rámci celého Slovenska, projekt Pyrolýza – generovanie tepelnej energie a transformácia na elektrickú energiu.

Prvý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Translate »