Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Od administratorreprik

Dňa 16.06.2022 sa REPRIK zúčastnil Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4. Informačný list konferencie ECO & ENERGY…

Druhý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.