Mesiac: jún 2022

Memorandum o spolupráci AINova-REPRIK

Od administratorreprik

AINova a REPRIK sa dohodli o podpore a podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť osobnostné a odborné kompetencie súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji v menej rozvinutých regiónoch a okresoch Slovenska, zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.  Memorandum o…

Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Od administratorreprik

Dňa 16.06.2022 REPRIK pomáhal spoluorganizovať Konfereciu ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4. Informačný list konferencie ECO & ENERGY…

Druhý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Translate »