Mesiac: september 2022

European Cluster Conference 2022

Od administratorreprik

REPRIK ako jediné zastúpenie klastrových organizácií zo Slovenska sa reprezentoval na medzinárodnej konferencii klastrových organizácií v Prahe. Klastrové organizácie sa zišli s cieľom preskúmať obchodné, investičné a partnerské príležitosti a rozvíjať prepojenia medzi európskymi hodnotovými reťazcami a ekosystémami. Účastníci si vypočuli skúsenosti tvorcov klastrovej politiky, manažérov klastrov a odborníkov a vymenili si nápady a osvedčené…

Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Od administratorreprik

Dňa 21.09.2022 sa vo Zvolene uskutočnil pracovný workshop RCOH – UMR Zvolen. Jednotliví zástupcovia sa zhodli, že tvorba projektových zámerov RCOH UMR Zvolen nie je v kolízii s pripravovaným dokumentom PHRSR UMR Zvolen, ktorý je v súčasnom období v štádiu schvaľovania. Zásobník aktivít/projektov IÚS UMR Zvolen poukázal, je otvorený, a aktéri ho môžu priebežne dopĺňať.…

Pracovný workshop RCOH GM

Od administratorreprik

Dňa 20.09.2022 sa v Jesenskom konal pracovný workshop pre riešenie RCOH Gemer-Malohont. Cieľom stretnutia bolo riešenie prepojenia kľúčových projektov RCOH GM, tvorby projektov, ukazovateľov a možností financovania, riešenie klastrovej a družstevnej politiky a význam dopadov projektov.

Plánovaný workshop pre riešenie RCOH

Od administratorreprik

Dňa 20.09.2022 sa v Jesenskom bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH Gemer-Malohont. pozvanka RCOH GM 20-09-2022 Dňa 21.09.2022 sa vo Zvolene bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH UMR Zvolen.  pozvánka RCOH ZV 21-09-2022

Štvrtý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Translate »