Mesiac: október 2020

REPRIK – online meetig SIEA

Od administratorreprik

Dňa 23.10.2020 sa REPRIK zúčastnil online meetingu, ktoré na požiadanie uskutočnila SIEA. Cieľom meetingu bolo podanie a odpovedí na otázky ohľadne zberného dotazníka ESCA. Predmetom bola prebiehajúca certifkácia klastra v ECCP. Zároveň zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali o následných krokoch k príprave k certifikácie a podmienok pre získanie Bronzového certifikátu „European Cluster Management…

Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov

Od administratorreprik

Pomáhame zjednodušiť a uľahčiť zakladanie sociálnych podnikov a ich prepájanie. zložitosť cieľov a činností; Cieľom činnosti je pripraviť MSP a sociálne podniky pre nové programové obdobie 2021-2027. Činnosťou klastra REPRIK sú pravidelné informácie o nových poznatkoch ohľadne verejného obstarávanie, výziev a podnikateľských zámerov. Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne; Uvedenou činnosťou členovia klastra dostávajú informácie…

Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM

Od administratorreprik

Dňa 25.6.2020 sa Reprik zúčastnil súťaži inovatívnych nápadov v Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM v Košiciach. Dnes Vám s radosťou oznamujeme, že sme vyhrali uvedenú súťaž a získali sme pobyt v Startup centre TUKE na dobu 6 mesiacov! Uvedených 6 mesiacov budeme spolupracovať s UVP TECHNICOM na nameranie hodnôt statiky, dynamiky, stanovenie retenčného objemu, času odtoku…

GREENPASS

Od administratorreprik

Zakladajúci člen združenia REPRIK sa zaoberá službou „Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa“. Viac o GREENPASe, sa dozviete v nasledujúcom súbore. Viac o  GREENPASS® poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty zelenej infraštruktúry aďalších technických konštrukcií na ich prostredie.GREENPASS® umožňuje mestám, developerom a projektantom optimalizovať dopad afinančné náklady zelenej infraštruktúry v akomkoľvek simulovanom prostredí.GREENPASS® poskytuje efektívne plánovanie udržateľných miest…

Translate »