Kategória: News

Workshop Certifikácia klastrov – SIEA

Od administratorreprik

Zakladajúci členovia klastra „REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ sa zúčastnili workshopu, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska. V rámci workshopu boli hlavnými témami: založenie klastrov registrácie náležitosti získanie certifikátu podľa metodiky ESCA

Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára „Certifikácia klastrov“, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v hodnotiacom procese klastrov, európske klastrové platformy a ich význam, Hodnotenie výkonnosti klastrov Popoludní sa zúčastnili vybraní zástupcovia „STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY…

Stretnutie zakladajúcich členov

Od administratorreprik

Dňa 12.05.2020 sa uskutočnilo stretnutie zakladajúcich členov klastra REPRIK. Priebeh stretnutia: Úvodne slovo si zobral predseda REPRIK Matej Plesník, po privítaní prešiel k sumarizácii súčasnej situácie klastra REPRIK. Definoval 3 úlohy, ktoré majú vyplývať z tohto stretnutia: 1. Príprava strategického dokumentu REPRIK na roky 2020-2030 2. Proces získania bronzového certifikátu a zapojenie sa do národného…

SAVE THE DATE

Od administratorreprik

V dňoch 10-11. 10.2019 usporiadala združenie REPRIK , konferenciu pod názvom „OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO (CIRCULAR ECONOMY) -TEXTILNÝ ODPAD“, ktorú organizačne zastrešila agentúra NARA SK. Konferencia bola určená  Ústredné orgány štátnej správy a jej organizácie Využívanie nástrojov neformálneho vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov štátnej správy a jej organizácií na praktických príkladoch. Podklady pre legislatívnu tvorbu presadzovania  cieľov Vízie a stratégie rozvoja…

Virtuálna konferencia NEK ECO & ENERGY Innovation

Od administratorreprik

Dňa 30.03.2020 sa členovia klastra REPRIK zúčastnili virtuálnej konferencie, ktorú usporiadal Národný energetický klaster NEK. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej s COVID 19, za dodržania hygienických podmienok bola uskutočnená virtuálna konferencia na ktorej sa v každom z regiónov zúčastnili členovia online. ECO & ENERGY Innovation je novým moderným prezentačným a implementačným nástrojom výmeny aktuálnych…

Translate »