Mesiac: máj 2020

VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Od administratorreprik

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie. Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet, aby prerokovali oblasti danej výzvy a možnosti využitia. REPRIK zasiela informácie ohľadne inovatívnej výzvy, ktoré majú možnosť využiť aj obce.…

Stretnutie zakladajúcich členov

Od administratorreprik

Dňa 12.05.2020 sa uskutočnilo stretnutie zakladajúcich členov klastra REPRIK. Priebeh stretnutia: Úvodne slovo si zobral predseda REPRIK Matej Plesník, po privítaní prešiel k sumarizácii súčasnej situácie klastra REPRIK. Definoval 3 úlohy, ktoré majú vyplývať z tohto stretnutia: 1. Príprava strategického dokumentu REPRIK na roky 2020-2030 2. Proces získania bronzového certifikátu a zapojenie sa do národného…

Translate »