Mesiac: marec 2023

Energetické projekty v samosprávach – workshop v Kežmarku

Od administratorreprik

Dňa 24. marca sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tento krát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto…

Erasmus plus

Od administratorreprik

Zapojili sme sa do programu Erasmus+ a sme registrovaný v systéme pod číslami: Organisation ID: E10330171 PIC: 882774206 Okrem registrácie sme zahrnutý ako partner v grant proposal “Microsteps” s ID 101132848.

Siedmy informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

INNOVATION MEETUP

Od administratorreprik

Dňa 23.02.2023 sme sa zúčastnili akcie „INNOVATION MEETUP“ na Technickej univerzite vo Zvolene. Na podujatí sme získali nové kontakty a tvoríme novú spoluprácu s ukrajinskými organizáciami. Programom bolo predstavenie nápadov a inovácií z regiónu a možnosť zažiť virtuálnu realitu  lesa v prostredí CAVE v prepojení na prognostický nástroj Sibyla alebo navštíviť galériu dizajnových návrhov a…

Konferencia Atraktívnejší vidiek

Od administratorreprik

Dňa 21.02.2023 sme sa zúčastnili konferencie „Atraktívnejší vidiek“, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Konferencia odštartovala sériu pravidelných stretávaní sa všetkých zainteresovaných aktérov s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre zdieľanie aktuálnych informácií ohľadom Programu…

Translate »