Kategória: Blog

REPRIK – online meetig SIEA

Od administratorreprik

Dňa 23.10.2020 sa REPRIK zúčastnil online meetingu, ktoré na požiadanie uskutočnila SIEA. Cieľom meetingu bolo podanie a odpovedí na otázky ohľadne zberného dotazníka ESCA. Predmetom bola prebiehajúca certifkácia klastra v ECCP. Zároveň zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali o následných krokoch k príprave k certifikácie a podmienok pre získanie Bronzového certifikátu „European Cluster Management…

GREENPASS

Od administratorreprik

Zakladajúci člen združenia REPRIK sa zaoberá službou „Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa“. Viac o GREENPASe, sa dozviete v nasledujúcom súbore. Viac o  GREENPASS® poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty zelenej infraštruktúry aďalších technických konštrukcií na ich prostredie.GREENPASS® umožňuje mestám, developerom a projektantom optimalizovať dopad afinančné náklady zelenej infraštruktúry v akomkoľvek simulovanom prostredí.GREENPASS® poskytuje efektívne plánovanie udržateľných miest…

Workshop Certifikácia klastrov – SIEA

Od administratorreprik

Zakladajúci členovia klastra „REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ sa zúčastnili workshopu, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska. V rámci workshopu boli hlavnými témami: založenie klastrov registrácie náležitosti získanie certifikátu podľa metodiky ESCA

Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára „Certifikácia klastrov“, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v hodnotiacom procese klastrov, európske klastrové platformy a ich význam, Hodnotenie výkonnosti klastrov Popoludní sa zúčastnili vybraní zástupcovia „STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY…

Regióny 2030

Od administratorreprik

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“. Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných stratégií. Toto  „Otvorené fórum Regióny 2030“, iniciovala Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr, ktorej…

Zelené riešenia

Od administratorreprik

Konateľ spoločnosti POH, s. r. o.,„rsp“, a predseda NARA-SK, ktorý je predsedom záujmového združenia „REGIONÁLNY INOVAČNÝ PRIEMYSLENÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ objasňoval možnosti Zelených riešení. Na otázky ohľadne možností zelených riešení a ich využitia zodpovedal otázky regionálnym novinám „Zvolenské Noviny“. Viac informácií na stránke Zvolenské Noviny str. 7

Translate »