Mesiac: máj 2022

Valné zhromaždenie UKS

Od administratorreprik

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu. Hlavnými témami boli:  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, Návrh na zmenu stanov ÚKS, Informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS, Informácia o výške členského príspevku, Schvaľovanie Správy o hospodárení a Výročnej správy ÚKS za rok 2021, Schvaľovanie plánu činností na rok 2022-2023, …

Translate »