Mesiac: november 2022

Online stretnutie klastrov 28.11.2022

Od administratorreprik

V pondelok 28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov. Živo diskutovali o spoločnom prieniku činností jednotlivých klastrov, prepojenie. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o účasť na Dni Klastrov organizovanú NCA v dňoch 7-8.12.2022. https://www.nca.cz/obsah/dny-klastru/7-12-2022-den-klastru-v-kraji-vysocina/

Prezentácia REPRIKu na SŽK

Od administratorreprik

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do budúcna, zameranie sa na environmentálne vzdelávanie, sieťovanie s inými klastrami na Slovensku a v zahraničí a podporu regiónu pomocou regionálneho…

Záverečný workshop DanuP-2-Gas

Od administratorreprik

Dňa 8.11.2022 sme pomáhali spoluorganizovať záverečný národný workshop projektu DanuP-2-Gas. Programom bol koncept Power to gas, Energetická platforma, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje vyvíjané počas trvania projektu, ktoré môžu aj Vám uľahčiť plánovanie Vašich investícií do obnoviteľnej a bezpečnej energie. 

Clusters Meet Regions

Od administratorreprik

Dňa 7. – 8.11.2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie CLUSTERS MEET REGIONS | 8 Kongres Klastrów Polskich prostredníctvom online prenosu. Prezentovali sme sa na Pitching Sessions, kde sme predstavili REPRIK, náš cieľ a naše smerovanie do budúcna. Celý záznam z konferencie nájdete tu:

Stretnutie klastrov v Banskej Bystrici

Od administratorreprik

Dňa 4.11.2022 sa konalo informačné stretnutie klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK. Účastníci si navzájom vymenili informácie a skúsenosti o plánovaní činností expertnej skupiny pre Aplikovaný výskum, tvorbe analýz a plnenie projektových činností…

Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 3.11.2022 sme sa zúčastnili klastrového podujatia s názvom „Klastrové doobedie v SIEA“ Témami stretnutia bolo pripomienkovanie a diskusia k podnetom Pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum, ktorá vznikla v rámci našej „Stakeholder Working Group“ dňa 21. júna 2022. Cieľom pracovnej skupiny je pripraviť dokument, ktorý bude prezentovať súčasný stav zapájania sa klastrov do výskumno-vývojových a inovačných…

Translate »