Mesiac: jún 2023

Ôsmy informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

1. zasadnutie regionálneho inovačného stola

Od administratorreprik

Dňa 15. júna 2023 sme sa zúčastnili 1. zasadnutia regionálneho inovačného stola v Banskej Bystrici. Program rokovania bol zameraný na inovačný ekosystém kraja a na pripravované portfólio podpory podnikateľom v oblasti inovácií ako aj informácie z nových medzinárodných projektov. MIP Prezentácia Banská Bystrica_15.6.2023 SYSTEM_PODPORY_MH SR_EUfondy_okrúhly stôl_BB  

Workshop RIS4DANU

Od administratorreprik

Dňa 24. mája 2023 sme sa zúčastnili workshopu RIS4DANU v priestoroch SPACE Rimavská Sobota. Projekt priemyselný park Gemer „PPG“ hodnotili v dvoch skupinách zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce, verejného sektora a samosprávy. Cieľom workshopu bolo prilákať investorov a využiť tak potenciál nevyužívaného priemyselného parku v brownfielde pri hlavnom ťahu Lučenec – Košice v tesnej dostupnosti…

Translate »