Mesiac: august 2022

Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Od administratorreprik

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop.  Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých sektorov práve vo vzdelávaní. Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý je nutné podchytiť už na základných školách.   Garanti jednotlivých sekcií si v súčasnom období zostavujú vlastné tímy na riešenie projektových…

Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Od administratorreprik

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v Jesenskom. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej je nutné sa venovať. Za každú sekciu bol navrhnutý garant, ktorý bude danú sekciu riadiť a koordinovať,…

Translate »