Mesiac: apríl 2023

Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta

Od administratorreprik

Dňa 18. apríla 2023, v trvaní od 9:30 do 12:00, v priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre sa uskutočnilo podujatie s názvom Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať podnikateľom najaktuálnejšie informácie v oblasti možnosti financovania inovácií v rámci podnikateľských procesov, ktoré sú významným spôsobom prepojené s exportnými aktivitami a diskutovať o inovačnom potenciáli…

1. Národná klastrová konferencia

Od administratorreprik

Dňa 29. – 30.3.2023 sme sa zúčastnili konferencie s názvom „Prvá slovenská národná klastrová konferencia“ a následne medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ v Košiciach. Na konferencií sme prezentovali klaster a získali sme nové kontakty. Programom konferencie bola Diskusia na tému výsledkov slovenských klastrov a stanovenie východísk pre smerovanie podpory rozvoja klastrov do budúcnosti. Prezentácia o budúcej…

Translate »