Kategória: Uncategorized

Pozvánka na podujatie Príklady integrovaných regionálnych investícií

Od administratorreprik

00Dni 00Hodiny 00Minúty 00Sekundy Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji,“ ktorá sa uskutoční dňa 15.02.2023 v budove Technickej univerzity vo Zvolene.  Záväzná prihláška (prosím vyplňte formulár), bude akceptovaná po úhrade vstupného. Úhradu vykonajte najneskôr do 10.02.2023. Program podujatia:

Deň klastrov v kraji Vysočina

Od administratorreprik

Dňa 7.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike spolu s klastrami IPEEK, NEK, TEEK a EEKTTK.   Organizátorom akcie bola Národní klastrová organizace (NCA). Cieľom konferencie bola všeobecná osveta a propagácia klastrov, ukážka konkrétnych prínosov spoluprác firiem s výskumnými organizáciami, zapojenie klastrov ako nositeľov regionálnych špecializácii do procesu realizácie…

Online stretnutie klastrov 28.11.2022

Od administratorreprik

V pondelok 28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov. Živo diskutovali o spoločnom prieniku činností jednotlivých klastrov, prepojenie. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o účasť na Dni Klastrov organizovanú NCA v dňoch 7-8.12.2022. https://www.nca.cz/obsah/dny-klastru/7-12-2022-den-klastru-v-kraji-vysocina/

Prezentácia REPRIKu na SŽK

Od administratorreprik

Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do budúcna, zameranie sa na environmentálne vzdelávanie, sieťovanie s inými klastrami na Slovensku a v zahraničí a podporu regiónu pomocou regionálneho…

Záverečný workshop DanuP-2-Gas

Od administratorreprik

Dňa 8.11.2022 sme sa zúčastnili záverečného národného workshopu projektu DanuP-2-Gas. Programom bol koncept Power to gas, Energetická platforma, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje vyvíjané počas trvania projektu, ktoré môžu aj Vám uľahčiť plánovanie Vašich investícií do obnoviteľnej a bezpečnej energie. 

Translate »