Kategória: Uncategorized

2. Národná klastrová konferencia

Od administratorreprik

Zúčastnili sme sa 2. Národnej klastrovej konferencie, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 11. – 12. marca 2024 v hoteli Holiday Inn. Na…

Zapájame sa do duálneho vzdelávania

Od administratorreprik

Zapojili sme sa do projektu, v rámci ktorého sa od roku 2024 podieľame na systéme duálneho vzdelávania. Spolupracujeme so školami Obchodná akadémia Lučenec a Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Získali sme osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydané Republikovou úniou zamestnávateľov. REPRIK_osvedčenie Čo je duálne vzdelávanie? Duálne vzdelávanie je…

Stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve

Od administratorreprik

REPRIK organizoval stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve na investície do poľnohospodárskych podnikov. Záujemcom boli podané informácie s prezentáciami od projekčnej kancelárie, kde sa dozvedeli o plánovanej fyzickej realizácii diel a predpokladaných nákladoch. Okrem toho boli uchádzačom poskytnuté užitočné informácie z praktického hľadiska týkajúce sa spracovania žiadostí a procesu obstarávania. Na schôdzke sa predstavili viacerí zástupcovia.…

Agrokomplex 2023

Od administratorreprik

Vďaka partnerom z Miestnej akčnej skupiny Svornosť sme sa zúčastnili 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dňa 18.8.2023. V stánku sme propagovali klastrovú organizáciu. Taktiež sme že boli pozrieť v stánku Hemp Cluster a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

1. zasadnutie regionálneho inovačného stola

Od administratorreprik

Dňa 15. júna 2023 sme sa zúčastnili 1. zasadnutia regionálneho inovačného stola v Banskej Bystrici. Program rokovania bol zameraný na inovačný ekosystém kraja a na pripravované portfólio podpory podnikateľom v oblasti inovácií ako aj informácie z nových medzinárodných projektov. MIP Prezentácia Banská Bystrica_15.6.2023 SYSTEM_PODPORY_MH SR_EUfondy_okrúhly stôl_BB  

Workshop RIS4DANU

Od administratorreprik

Dňa 24. mája 2023 sme sa zúčastnili workshopu RIS4DANU v priestoroch SPACE Rimavská Sobota. Projekt priemyselný park Gemer „PPG“ hodnotili v dvoch skupinách zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce, verejného sektora a samosprávy. Cieľom workshopu bolo prilákať investorov a využiť tak potenciál nevyužívaného priemyselného parku v brownfielde pri hlavnom ťahu Lučenec – Košice v tesnej dostupnosti…

Translate »