Mesiac: január 2023

TNUNI Vedecký seminár

Od administratorreprik

Dňa 26.1.2023 sme sa zúčastnili vedeckého seminára na Trenčianskej Univerzite. Spoločne so zástupcami hospodárskej praxe a partnerských univerzít sa diskutovalo o otázkach problematiky rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v období celosvetovej pandémie COVID-19. Spoločná diskusia sa realizovala v rámci vedeckého projektu VEGA Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte…

Šiesty informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Translate »