Mesiac: september 2020

Testing circular methods in recycling – Miroboard

Od administratorreprik

Združenie REPRIK, sa zúčastnil,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska , Španielska, Talianska a Turecka analyzovalo BAT/Best Available Technices – Príklady Dobrej Praxe zo Slovenskej republiky zamerané na akceleráciu obehového hospodárstva,…

Translate »