Mesiac: december 2023

Stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve

Od administratorreprik

REPRIK organizoval stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve na investície do poľnohospodárskych podnikov. Záujemcom boli podané informácie s prezentáciami od projekčnej kancelárie, kde sa dozvedeli o plánovanej fyzickej realizácii diel a predpokladaných nákladoch. Okrem toho boli uchádzačom poskytnuté užitočné informácie z praktického hľadiska týkajúce sa spracovania žiadostí a procesu obstarávania. Na schôdzke sa predstavili viacerí zástupcovia.…

Translate »