Mesiac: február 2023

Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK

Od administratorreprik

Dňa 15.02.2023 sa konala na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK“, ktorú organizovala klastrová organizácia REPRIK.V rámci prezentácie bola predstavená klastrová organizácia  a systémové riešenia RCOH, ktoré predstavil klastrový manažér Ing. Marian Bakita.Ako „ochutnávky“ ďalej prednášali svoje prezentácie:Komunitná energetika prináša i obnovu potravinovej bezpečnosti – J. OravecCentrum obnoviteľných zdrojov –…

Pracovné stretnutie Roundtable FST

Od administratorreprik

Dňa 31.1.2023 sme sa zúčastnili zasadnutia okrúhleho stola na BBSK pre Fond pre spravodlivú transformáciu. Na stretnutí sa diskutovalo o projektoch v rámci čerpania zdrojov JTF, zameraní sa na školy – zlepšenie výučby v odboroch, ktoré zvýšia uplatniteľnosť absolventov v súlade aj s cieľmi JTF, zvýšení konkurencieschopnosti kraja a o adaptácii ľudí na požiadavky pracovného…

Pozvánka na podujatie Príklady integrovaných regionálnych investícií

Od administratorreprik

00Dni 00Hodiny 00Minúty 00Sekundy Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie ,,Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji,“ ktorá sa uskutoční dňa 15.02.2023 v budove Technickej univerzity vo Zvolene, miestnosť č.9.  Záväzná prihláška (prosím vyplňte formulár), bude akceptovaná po úhrade vstupného. Úhradu vykonajte najneskôr do 13.02.2023. Program podujatia:

Translate »