Mesiac: júl 2022

Pracovný seminár v Banskej Bystrici

Od administratorreprik

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu. Hlavnými témami stretnutia boli: Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie Nosné témy klastra REPRIK RCOH GM Využitie grantov a výziev

Reprezentácia REPRIKu na výročií dňa obce Jesenské

Od administratorreprik

V rámci akcie sme boli 9. júla pozvaný zakladajúcim členom – obec Jesenské na XVIII. deň obce Jesenské. Novinkou tohtoročného dňa obce boli Regionálne trhy Gemer – Malohont, prezentácia regionálnych výrobcov. Vďaka tomu sme mohli reprezentovať a predstaviť činnosti klastrovej organizácie Reprik a jej členov.Najväčší záujem od návštevníkov bol o realizáciu vodozádržných opatrení. Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu partnerovi Miestnej…

Inovačné poukazy

Od administratorreprik

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska. Oblasti podpory: SPRACOVANIE SUROVÍN A POLOTOVAROV DO VÝROBKOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V HOSPODÁRSTVE SYSTÉMY ODOLNÝCH A ZDRAVÝCH…

Tretí informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Translate »