Mesiac: jún 2020

Regióny 2030

Od administratorreprik

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“. Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných stratégií. Toto  „Otvorené fórum Regióny 2030“, iniciovala Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr, ktorej…

Zelené riešenia

Od administratorreprik

Konateľ spoločnosti POH, s. r. o.,„rsp“, a predseda NARA-SK, ktorý je predsedom záujmového združenia „REGIONÁLNY INOVAČNÝ PRIEMYSLENÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ objasňoval možnosti Zelených riešení. Na otázky ohľadne možností zelených riešení a ich využitia zodpovedal otázky regionálnym novinám „Zvolenské Noviny“. Viac informácií na stránke Zvolenské Noviny str. 7

Translate »