5. konferencia Slovak Smart City Cluster

13.04.2022 sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku uskutočnila 5. konferencia SSCC ,,A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“.

Hlavnými témami boli:

  • Energetická bezpečnosť v samospráve
  • Možnosti a dostupnosť technologických riešení na Slovenskom trhu
  • Nástroje financovania energetických projektov
  • Vytvorenie Trenčína ako samostatného energetického ostrova, kde bude produkcia vyššia, ako spotreba.
Translate »