Mesiac: máj 2024

Konferencia TEXWASTE 2024

Od administratorreprik

Dňa 22. mája 2024 sme sa zúčastnili konferencie TEXWASTE 2024 – Podpora nových produktov a zmena odpadu na surovinu prostredníctvom regionálnej sociálnej ekonomiky v Hradci Králové v Českej republike. Európsky parlament predložil v marci 2024 návrhy na zmeny pravidiel týkajúcich sa textilného odpadu. Revízia smernice o odpadoch zavedie systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov – EPR. V…

Certifikát SIEA

Od administratorreprik

REPRIK úspešne absolvoval certifikačný proces v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastru, čím získal nový certifikát SIEA „pokročilý klaster“. Tento certifikát obháji kvalitu našich služieb ako klastra a taktiež preukazuje aj výkonnosť klastra.   Certifikát: Certifikát SIEA

Translate »