Inovačné poukazy

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska.

Oblasti podpory:

  • SPRACOVANIE SUROVÍN A POLOTOVAROV DO VÝROBKOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU
  • ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V HOSPODÁRSTVE
  • SYSTÉMY ODOLNÝCH A ZDRAVÝCH POTRAVÍN

Výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu

Výzva vyhlásená 04.07.2022.

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 04.08.2022, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Viac informácií nájdete TU.

Translate »