Pracovný seminár v Banskej Bystrici

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie
  • Nosné témy klastra REPRIK
  • RCOH GM
  • Využitie grantov a výziev
Translate »