Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v Jesenskom.

Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora.

Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej je nutné sa venovať.

Za každú sekciu bol navrhnutý garant, ktorý bude danú sekciu riadiť a koordinovať, pričom každý z garantov si navrhol niekoľko ľudí do tímu.

Jednotlivé tímy môžu využiť priestory kultúrneho domu v Jesenskom a prípadné riešenia hľadať s projektovým tímom kancelárie REPRIK.
 
Translate »