RCOH – kľúčový projekt v regióne Gemer-Malohont

11. mája sa konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021-2027.

Z regiónu sa stretli podnikatelia, predstavitelia samospráv a vedúci škôl.
Translate »