Reprezentácia REPRIKu na výročií dňa obce Jesenské

V rámci akcie sme boli 9. júla pozvaný zakladajúcim členom – obec Jesenské na XVIII. deň obce Jesenské.
 
Novinkou tohtoročného dňa obce boli Regionálne trhy Gemer – Malohont, prezentácia regionálnych výrobcov.
 
Vďaka tomu sme mohli reprezentovať a predstaviť činnosti klastrovej organizácie Reprik a jej členov.
Najväčší záujem od návštevníkov bol o realizáciu vodozádržných opatrení.
 
Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu partnerovi Miestnej akčnej skupiny MAS Cerovina, ktorá pomáhala organizačne zabezpečiť
priestor pre náš výstavný stánok.
 
Translate »