Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám štvrtý informačno – vzdelávací Newsletter.

Newsletter štvrté vydanie 2022 REPRIK