Valné zhromaždenie UKS

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu.

Hlavnými témami boli: 

  • Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
  • Návrh na zmenu stanov ÚKS,
  • Informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS,
  • Informácia o výške členského príspevku,
  • Schvaľovanie Správy o hospodárení a Výročnej správy ÚKS za rok 2021,
  • Schvaľovanie plánu činností na rok 2022-2023, 
  • Informácie o projektoch
Translate »