European Cluster Conference 2022

Od administratorreprik

REPRIK ako jediné zastúpenie klastrových organizácií zo Slovenska sa reprezentoval na medzinárodnej konferencii klastrových organizácií v Prahe. Klastrové organizácie sa zišli s cieľom preskúmať obchodné, investičné a partnerské príležitosti a rozvíjať prepojenia medzi európskymi hodnotovými reťazcami a ekosystémami. Účastníci si vypočuli skúsenosti tvorcov klastrovej politiky, manažérov klastrov a odborníkov a vymenili si nápady a osvedčené…

Plánovaný workshop pre riešenie RCOH

Od administratorreprik

Dňa 20.09.2022 sa v Jesenskom bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH Gemer-Malohont. pozvanka RCOH GM 20-09-2022 Dňa 21.09.2022 sa vo Zvolene bude konať pracovný workshop pre riešenie RCOH UMR Zvolen.  pozvánka RCOH ZV 21-09-2022

Štvrtý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Od administratorreprik

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop.  Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých sektorov práve vo vzdelávaní. Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý je nutné podchytiť už na základných školách.   Garanti jednotlivých sekcií si v súčasnom období zostavujú vlastné tímy na riešenie projektových…

Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Od administratorreprik

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v Jesenskom. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej je nutné sa venovať. Za každú sekciu bol navrhnutý garant, ktorý bude danú sekciu riadiť a koordinovať,…

Pracovný seminár v Banskej Bystrici

Od administratorreprik

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu. Hlavnými témami stretnutia boli: Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie Nosné témy klastra REPRIK RCOH GM Využitie grantov a výziev