Autor administratorreprik

Konferencia TEXWASTE 2024

Od administratorreprik

Dňa 22. mája 2024 sme sa zúčastnili konferencie TEXWASTE 2024 – Podpora nových produktov a zmena odpadu na surovinu prostredníctvom regionálnej sociálnej ekonomiky v Hradci Králové v Českej republike. Európsky parlament predložil v marci 2024 návrhy na zmeny pravidiel týkajúcich sa textilného odpadu. Revízia smernice o odpadoch zavedie systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov – EPR. V…

Certifikát SIEA

Od administratorreprik

REPRIK úspešne absolvoval certifikačný proces v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastru, čím získal nový certifikát SIEA „pokročilý klaster“. Tento certifikát obháji kvalitu našich služieb ako klastra a taktiež preukazuje aj výkonnosť klastra.   Certifikát: Certifikát SIEA

2. Národná klastrová konferencia

Od administratorreprik

Zúčastnili sme sa 2. Národnej klastrovej konferencie, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tento ročník sa zameral najmä na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 11. – 12. marca 2024 v hoteli Holiday Inn. Na…

Zapájame sa do duálneho vzdelávania

Od administratorreprik

Zapojili sme sa do projektu, v rámci ktorého sa od roku 2024 podieľame na systéme duálneho vzdelávania. Spolupracujeme so školami Obchodná akadémia Lučenec a Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Získali sme osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydané Republikovou úniou zamestnávateľov. REPRIK_osvedčenie Čo je duálne vzdelávanie? Duálne vzdelávanie je…

Stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve

Od administratorreprik

REPRIK organizoval stretnutie pre poľnohospodárov k vyhlásenej výzve na investície do poľnohospodárskych podnikov. Záujemcom boli podané informácie s prezentáciami od projekčnej kancelárie, kde sa dozvedeli o plánovanej fyzickej realizácii diel a predpokladaných nákladoch. Okrem toho boli uchádzačom poskytnuté užitočné informácie z praktického hľadiska týkajúce sa spracovania žiadostí a procesu obstarávania. Na schôdzke sa predstavili viacerí zástupcovia.…

Agrokomplex 2023

Od administratorreprik

Vďaka partnerom z Miestnej akčnej skupiny Svornosť sme sa zúčastnili 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dňa 18.8.2023. V stánku sme propagovali klastrovú organizáciu. Taktiež sme že boli pozrieť v stánku Hemp Cluster a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

Translate »