Regióny 2030

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“.

Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných stratégií. Toto  „Otvorené fórum Regióny 2030“, iniciovala Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr, ktorej sú členmi aj naši zakladajúci členovia a zároveň v spolupráci s ďalšími partnermi.

Na podujatí vystúpili a spoločne diskutovali zástupcovia Úradu vlády SR, členka výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a primátorka mesta Poltár p. Martina Brisudová, p. primátor mesta Kremnica p. Alexander Ferenčík, zástupcovia BBSK, SOPK, NS MAS SR, ÚRZVNLS a ďalších sociálno-ekonomických partnerov.

Iniciatíva „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“ presadzuje spoločný a transparentný postup všetkých kľúčových sociálno-ekonomických partnerov pri presadzovaní princípov Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF a Iniciatívy za otvorené vládnutie pri príprave nového programového obdobia.

Medzi hlavné presadzované hodnoty iniciatívy patria:

-participácia a – partnerstvo
-viacúrovňové riadenie
-integrovaný prístup
-spravodlivosť
-predchádzanie korupcie
-orientácia na výsledky
-udržateľné kapacity
-odbornosť

Viac informácií na web stránke Regiony 2030

Na podujatí zúčastnení aktéri prijali závery a vyhlásenie v podobe dokumentu označeného ako „Kremnická-výzva.“

Translate »