Klastrové doobedie v SIEA

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“.

V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára „Certifikácia klastrov“, kde hlavnou témou boli témy:

  • Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v hodnotiacom procese klastrov, európske klastrové platformy a ich význam,
  • Hodnotenie výkonnosti klastrov

Popoludní sa zúčastnili vybraní zástupcovia „STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY ClusterFY“, kde hlavnou témou boli témy:

  • Projektové výstupy, finančné čerpanie za prvú fázu projektu (2017 – 2020)
  • Odozvy na projektové aktivity SIEA zo strany Interreg Europe, diseminácia výsledkov projektu
  • Diskusia o nových projektoch, výzvach a možnostiach spolupráce
  • Individuálne konzultácie
Translate »