SAVE THE DATE

V dňoch 10-11. 10.2019 usporiadala združenie REPRIK , konferenciu pod názvom „OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO (CIRCULAR ECONOMY) -TEXTILNÝ ODPAD“, ktorú organizačne zastrešila agentúra NARA SK.

Konferencia bola určená 

Ústredné orgány štátnej správy a jej organizácie

Využívanie nástrojov neformálneho vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov štátnej správy a jej organizácií na praktických príkladoch.

Podklady pre legislatívnu tvorbu presadzovania  cieľov Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030.

 

Obce, mestá  

Súťažíte o prostriedky na zberné dvory,  chcete od spracovateľov potvrdenie, že Vám odoberú vyzbieraný textil, ale sami nepoužijete výrobky zo zhodnoteného recyklovaného textilu?

Máme pre Vás riešenia pre  tepelnú a zvukovú izoláciu stavieb, riešenia pre vodozádržné opatrenia v urbanizovanej  i mimo urbanizovanej  krajiny.

 

Podnikateľské subjekty 

Všetci stavajú , rekonštruujú, ale  výhody obehovej ekonomiky nevyužívajú. Využívajú štandardné minerálne   materiály.  Naši výrobcovia Vám predkladajú nové eko inovatívne výrobky.

 Akademická obec

Aplikovaný výskum na akademickej pôde pomáha výrobcom určiť objektívne funkčné vlastnosti riešení eko inovatívnych výrobkov a zároveň vzdeláva našich budúcich odborníkov k uplatňovaniu  obehového hospodárstva.

 Mimovládny sektor

Najlepší marketing pre zavedenie obehového hospodárstva do života.

 Projektoví manažéri

Obehové hospodárstvo nie je o CENE investície , ale o HODNOTE po celú dobu užívania.

 Zahraničný partneri

Vytváranie partnerstiev na báze cezhraničnej spolupráce.

Spoločné ciele uplatňovať na princípe MY VÁM, VY NÁM.

Spoločné heslo

NIE ako to máme robiť, ale ÁNO ako to robíme

Poďakovanie, Thanks 

Viac informácie nájdete v článkoch

http://www.narask.sk/konferencia.html19

Translate »