Virtuálna konferencia NEK ECO & ENERGY Innovation

Dňa 30.03.2020 sa členovia klastra REPRIK zúčastnili virtuálnej konferencie, ktorú usporiadal Národný energetický klaster NEK.

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej s COVID 19, za dodržania hygienických podmienok bola uskutočnená virtuálna konferencia na ktorej sa v každom z regiónov zúčastnili členovia online.

ECO & ENERGY Innovation je novým moderným prezentačným a implementačným nástrojom výmeny aktuálnych a najmodernejších vedomostí a skúseností podnikov, univerzít, agentúr, komôr samospráv regiónov, miest i obcí, ministerstiev, ako aj inštitúcií v oblasti intenzifikácie slovenskej inovačnej kapacity v súčasnom globálnom prostredí. Organizátori účelne nadväzujú na dlhoročné výsledky a skúsenosti a najmä vynikajúci ohlas odbornej verejnosti zo série už usporiadaných konferencií Energofutura ( od roku 2009 ) a teraz sa viac zameriavajú nielen na technické, technologické a procesné riešenia z aspektu energetického priemyslu, ekológie, stavebníctva a priemyselných investícií, ale ide tu o nový prístup a to klásť dôraz na samotné systémové riešenia a moderné inovačné postupy a techniky pri samotnej tvorbe týchto produkcií v priemysle.

Cieľom je, aby sa táto konferencia stala lídrom inovačnej bázy vedomostí tejto oblasti, jedinečnou príležitosťou a udalosťou pre širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov a zástupcov priemyslu i vzdelávania na Slovensku.

Nosnými témami pre verejnosť sú najmä nová inovačná politika SR a novinky v energetickej politike EU, V4 a SR

Viac informácií na stránkach 

eraportal, narask .

Translate »