Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov

Pomáhame zjednodušiť a uľahčiť zakladanie sociálnych podnikov a ich prepájanie.

 

  • zložitosť cieľov a činností;

Cieľom činnosti je pripraviť MSP a sociálne podniky pre nové programové obdobie 2021-2027. Činnosťou klastra REPRIK sú pravidelné informácie o nových poznatkoch ohľadne verejného obstarávanie, výziev a podnikateľských zámerov.

  • Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne;

Uvedenou činnosťou členovia klastra dostávajú informácie z prvej ruky a majú možnosť rýchlejšie prispôsobiť svoj biznis zámer. Čím viac MSP a sociálnych podnikov bude prosperovať v regióne Rimavská kotlina, tým viac bude aj samotný priemysel  v uvedenom regióne rásť.

  • relevantnosť a miera príspevku k dosiahnutiu strategických cieľov klastra;

Uvedenými činnosťami dochádza k napĺňaniu strategických cieľov klastra a to je vytváranie priestoru pre vznik nových biznisov pre MSP a registrovaných sociálnych podnikov.

  • Príspevok k udržateľnosti rozvoja organizácie pre riadenie klastrov.

Uvedená aktivita zabezpečuje prístup nových členov do klastrovej organizácie REPRIK a ponúka možnosť na rozvojové aktivity klastra pre svojich členov.

Translate »