Klastrové doobedie v SIEA

Od administratorreprik

Dňa 02.07.2020 sa zástupcovia klastra REPRIK zúčastnili podujatia „Klastrové doobedie v SIEA“. V rámci ranného programu sa zúčastnili prvej časti seminára „Certifikácia klastrov“, kde hlavnou témou boli témy: Úloha Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v…

Regióny 2030

Od administratorreprik

12 júna sa niektorí zo zakladajúcich členov REPRIKu, zúčastnili verejnej diskusie pod názvom „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“. Išlo o podujatie na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie…

Zelené riešenia

Od administratorreprik

Konateľ spoločnosti POH, s. r. o.,„rsp“, a predseda NARA-SK, ktorý je predsedom záujmového združenia „REGIONÁLNY INOVAČNÝ PRIEMYSLENÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ objasňoval možnosti Zelených riešení. Na otázky ohľadne možností zelených riešení a ich využitia zodpovedal…

VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Od administratorreprik

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie. Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet,…

Stretnutie zakladajúcich členov

Od administratorreprik

Dňa 12.05.2020 sa uskutočnilo stretnutie zakladajúcich členov klastra REPRIK. Priebeh stretnutia: Úvodne slovo si zobral predseda REPRIK Matej Plesník, po privítaní prešiel k sumarizácii súčasnej situácie klastra REPRIK. Definoval 3 úlohy, ktoré majú vyplývať z…