Piaty informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Zahraničný workshop Energofutura

Od administratorreprik

Dňa 20.-23.10.2022 sme sa zúčastnili na zahraničnom workshope Energofutura v spolupráci s klastrami zo Slovenska v Hajdúszoboszló/Békéscsaba – Maďarsko. ENERGOFUTURA – MODERNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V PRIEMYSLE, ENERGETIKEA EKOLÓGII…

5. Dunajská Konferencia

Od administratorreprik

Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili 5. Dunajskej konferencie, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Jubilejné slávnostné podujatie pri príležitosti 10. výročia EZÚS Rába-Dunaj-Váh, na 5.…

Konferencia Back to the Future 2022

Od administratorreprik

Dňa 20-21.10.2022 sme sa zúčastnili konferencie Back to the Future 2, ktorú organizuje PRONEA v Partizánskom. Podujatia sa zúčastnili ľudia z viacerých miest Slovenska a aj zo zahraničia.  Svet vzdelávania a svet podnikania sa veľmi…

All Digital Summit 2022

Od administratorreprik

V dňoch 28.-30. septembra sme sa zúčastnili na summite s názvom All digital summit 2022 v Prahe.  Podujatie bolo zamerané na účinky digitálnej transformácie v rôznych sektoroch a skupinách spoločnosti, jej vplyv na kultúru, inovácie…