Workshop Certifikácia klastrov – SIEA

Zakladajúci členovia klastra „REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK“ sa zúčastnili workshopu, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska. V rámci workshopu boli hlavnými témami:
  • založenie klastrov
  • registrácie
  • náležitosti
  • získanie certifikátu podľa metodiky ESCA
Translate »