Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM

Dňa 25.6.2020 sa Reprik zúčastnil súťaži inovatívnych nápadov v Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM v Košiciach. Dnes Vám s radosťou oznamujeme, že sme vyhrali uvedenú súťaž a získali sme pobyt v Startup centre TUKE na dobu 6 mesiacov!
Uvedených 6 mesiacov budeme spolupracovať s UVP TECHNICOM na nameranie hodnôt statiky, dynamiky, stanovenie retenčného objemu, času odtoku a súčiniteľa odtoku skladieb retenčných parkovísk.
Slovami nášho konateľa Mateja Plesníka: „Naša spoločnosť nechce patriť medzi diletantov, ktorí navrhujú a realizujú retenčné systémy a nemajú namerané a overené hodnoty z aplikovaného výskumu“.
Translate »