Kategória: Uncategorized

1. zasadnutie regionálneho inovačného stola

Od administratorreprik

Dňa 15. júna 2023 sme sa zúčastnili 1. zasadnutia regionálneho inovačného stola v Banskej Bystrici. Program rokovania bol zameraný na inovačný ekosystém kraja a na pripravované portfólio podpory podnikateľom v oblasti inovácií ako aj informácie z nových medzinárodných projektov. MIP Prezentácia Banská Bystrica_15.6.2023 SYSTEM_PODPORY_MH SR_EUfondy_okrúhly stôl_BB  

Workshop RIS4DANU

Od administratorreprik

Dňa 24. mája 2023 sme sa zúčastnili workshopu RIS4DANU v priestoroch SPACE Rimavská Sobota. Projekt priemyselný park Gemer „PPG“ hodnotili v dvoch skupinách zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce, verejného sektora a samosprávy. Cieľom workshopu bolo prilákať investorov a využiť tak potenciál nevyužívaného priemyselného parku v brownfielde pri hlavnom ťahu Lučenec – Košice v tesnej dostupnosti…

EUCF Webinár

Od administratorreprik

Dňa 19.5.2023 sme sa zúčastnili informačného webinára k možnostiam získania dotácie prostredníctvom projektu EUCF. Hlavnou témou bol stručný úvod k programu EUCF, žiadosť a evaluačný proces k možnostiam získania dotácie. Prezentácia EUCF_webinar-V. výzva SK May

ENERGOFUTURA 2023

Od administratorreprik

Dňa 18.5.2023 sme pomáhali spoluorganizovať medzinárodnú konferenciu Energofutura 2023 v Košiciach. Konferencia bola zameraná na aktuálnu tematiku a spoločné hľadanie riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Počas panelovej diskusie účastníci prispeli zaujímavými poznatkami a príspevkami z oblasti energetiky, OZE, energetických komunít a…

Fórum ekológov 2023

Od administratorreprik

Dňa 6.6.2023 na Technickej univerzite Aula Maxima v Košiciach od 9,00 do 14,00 hod. sa zúčastníme stretnutia s názvom Fórum ekológov 2023 – Stretnutie ekológov a priaznivcov ekológie zo štátnej správy, z rôznych typov vysokých, stredných a základných škôl,  z radu odborníkov, mimovládnych organizácií a verejnosti z radov dobrovoľníkov k aktuálnym témam tvorby a ochrany životného…

Translate »