Kategória: Uncategorized

Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM

Od administratorreprik

Dňa 25.6.2020 sa Reprik zúčastnil súťaži inovatívnych nápadov v Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM v Košiciach. Dnes Vám s radosťou oznamujeme, že sme vyhrali uvedenú súťaž a získali sme pobyt v Startup centre TUKE na dobu 6 mesiacov! Uvedených 6 mesiacov budeme spolupracovať s UVP TECHNICOM na nameranie hodnôt statiky, dynamiky, stanovenie retenčného objemu, času odtoku…

Testing circular methods in recycling – Miroboard

Od administratorreprik

Združenie REPRIK, sa zúčastnil,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska , Španielska, Talianska a Turecka analyzovalo BAT/Best Available Technices – Príklady Dobrej Praxe zo Slovenskej republiky zamerané na akceleráciu obehového hospodárstva,…

VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Od administratorreprik

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie. Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet, aby prerokovali oblasti danej výzvy a možnosti využitia. REPRIK zasiela informácie ohľadne inovatívnej výzvy, ktoré majú možnosť využiť aj obce.…

Translate »