Kategória: Uncategorized

Pôdohospodárstvo Smart City Cluster

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 11.04.2022 uskutočnila porada SPDR Zvolen. Hlavnými témami boli patent na čistenie kalov, odvodňovanie kalov, biorafinéria, financovanie – potrebných je cca 7 mld. €, čo je 1/3 vybraných peňazí v rámci celého Slovenska, projekt Pyrolýza – generovanie tepelnej energie a transformácia na elektrickú energiu.

Prvý informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Stretnutie Klastrov

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 05.11.2020 zúčastnili členovia klastrov NEK, IPEEK, REPRIK stretnutia, aby si vymenili vzájomné informácie o pôsobení a možných krokoch v rokoch 2020 – 2021. Vzájomne sa informovali o aktivitách a výzvach, ktoré by im pomohli naplniť stanovené vízie a ciele.

Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov

Od administratorreprik

Pomáhame zjednodušiť a uľahčiť zakladanie sociálnych podnikov a ich prepájanie. zložitosť cieľov a činností; Cieľom činnosti je pripraviť MSP a sociálne podniky pre nové programové obdobie 2021-2027. Činnosťou klastra REPRIK sú pravidelné informácie o nových poznatkoch ohľadne verejného obstarávanie, výziev a podnikateľských zámerov. Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne; Uvedenou činnosťou členovia klastra dostávajú informácie…

Translate »